Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
tereska
3635 3676 390
Henri Meschonnic
Reposted byJagalskardig Jagalskardig
tereska
3633 a531 390
Miron Białoszewski
Reposted byebeebeebeebeebeebe
tereska
0842 ec3b 390
Reposted byjestemretardemnotyourstrawberryVanitatecrying-lightningrusalkadmiralinterferenznotyourstrawberryebeebe
tereska
Pozwól nie tęsknić mi, Boże,  
Do tego, co być nie może.
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted bypsychaultrafioletowatereseekbezimienna23smallerxwyczesanagitaraxisssabelkarcialajlaFuelkaktuahazaynlonotyourstrawberrylittleprincehighopes
tereska
Jak idę za szybko, to wszystko przepada. Mam tylko jedno oko zwrócone w przyszłość, drugie w przeszłość. A to trzecie oko na teraźniejszość - nieczynne. Nie ma wtedy szczęścia.
— Miron Białoszewski
tereska
6843 c7d8 390
Reposted byJagalskardig Jagalskardig
tereska
1029 bc53 390
Reposted byJagalskardigebeebe
tereska
2296 4f29 390
Reposted bylouve12czerwcaahazaynlo
tereska
Pisz do mnie listy
srebrem potoków
na srebrnoźółtych kartach pól,
pisz do mnie listy
górskim poświstem;
napisz mi, droga, kwiatów ból.
W chmurnej otchłani skały płaczą.
Na górskiej grani
słońca krwią
napisz mi, droga,
napisz na nich,
gdzie słońca myśli twoich są...
— K. K. Baczyński
Reposted byahazaynloJagalskardig
tereska
7175 57dd 390
Reposted bypamieciodleglemowmihouinerteyouareadonkeybarricadeMisqa
tereska
7162 b1b0 390
Reposted bypamieciodlegle pamieciodlegle
tereska
7118 6afa 390
Reposted bypamieciodlegleslowostworjustbegoodmikrokosmosviolethillkamykowatanostalgiaaniolafrytkatosiadashurihalfinlovecallitwhatyouwantniemocpollyannalottibluebellheavencanwaitelinelaAnnjuSylvkaAllyChangingWorldcallayyyjabolmaxahazaynlo
tereska
7026 d98d 390
tereska
0056 856e 390
Reposted byJagalskardigahazaynlo
tereska
Wsłuchać się do ogłuchnięcia
Wpatrzeć się do oślepnięcia
Wdyszeć się do beztchu w piersiach
Wmyśleć do unicestwienia

Ach, wykrwawić się - do Słońca!

Kochać aż do obrzydzenia
— Rafał Wojaczek
Reposted bydzierzbaahazaynlo
tereska
tereska
Ciekawe i zabawne, ile niekiedy może wyrazić spojrzenie człowieka wstydliwego i chorobliwie powściągliwego, który się zakocha i to właśnie wówczas, gdy ów człowiek wolałby się raczej zapaść w ziemię niż cokolwiek wyrazić słowem lub spojrzeniem.
— Fiodor Dostojewski
Reposted bychimerramodalnazabkakochaksieciaahazaynlo
tereska
2528 7d50 390
Reposted bymalgorzrzataahazaynlo
tereska
Nigdy nie wiadomo, czy tak, jak człowiek by chciał, nie byłoby akurat gorzej
— Wiesław Myśliwski
Reposted bymodalna modalna
tereska

(...)

w jednym człowieku
gubi się wieczność.

a między dwoma przez wieki
może zahaczyć się
ta sama chwila

— Miron Białoszewski
Reposted bycomiendoliricabadassfromhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl