Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
tereska
1029 bc53 390
Reposted byJagalskardig Jagalskardig
tereska
2296 4f29 390
Reposted by21gramowlouve12czerwca
tereska
Pisz do mnie listy
srebrem potoków
na srebrnoźółtych kartach pól,
pisz do mnie listy
górskim poświstem;
napisz mi, droga, kwiatów ból.
W chmurnej otchłani skały płaczą.
Na górskiej grani
słońca krwią
napisz mi, droga,
napisz na nich,
gdzie słońca myśli twoich są...
— K. K. Baczyński
tereska
7175 57dd 390
Reposted bymowmihoupamieciodlegleinerteyouareadonkeybarricadeMisqa
tereska
7162 b1b0 390
Reposted bypamieciodlegle pamieciodlegle
tereska
7118 6afa 390
Reposted bymikrokosmosviolethilldashurikamykowatanostalgiaaniolagoldenowlhalfinlovecallitwhatyouwantniemocpollyannalottibluebellheavencanwaitelinelaAnnjuSylvkaAllyChangingWorldcallayyyjabolmaxpamieciodlegleslowostworjustbegood
tereska
7026 d98d 390
tereska
0056 856e 390
Reposted byJagalskardig Jagalskardig
tereska
Wsłuchać się do ogłuchnięcia
Wpatrzeć się do oślepnięcia
Wdyszeć się do beztchu w piersiach
Wmyśleć do unicestwienia

Ach, wykrwawić się - do Słońca!

Kochać aż do obrzydzenia
— Rafał Wojaczek
Reposted bydzierzba dzierzba
tereska
tereska
Ciekawe i zabawne, ile niekiedy może wyrazić spojrzenie człowieka wstydliwego i chorobliwie powściągliwego, który się zakocha i to właśnie wówczas, gdy ów człowiek wolałby się raczej zapaść w ziemię niż cokolwiek wyrazić słowem lub spojrzeniem.
— Fiodor Dostojewski
Reposted bychimerramodalnazabkakochaksiecia
tereska
2528 7d50 390
Reposted bymalgorzrzata malgorzrzata
tereska
Nigdy nie wiadomo, czy tak, jak człowiek by chciał, nie byłoby akurat gorzej
— Wiesław Myśliwski
Reposted bymodalna modalna
tereska

(...)

w jednym człowieku
gubi się wieczność.

a między dwoma przez wieki
może zahaczyć się
ta sama chwila

— Miron Białoszewski
Reposted bycomiendoliricabadassfromhell
tereska
8588 766f 390
tereska
8582 c240 390
Reposted bysponzy sponzy
tereska
8576 0582 390
tereska
8555 f407 390
Reposted byglosyprzyjacioldziewczeNotimportanat
tereska
Sztuka tracenia potrafi być prosta; 
tak wiele rzeczy wyraźnie chce przepaść, 
że kiedy znikną, to jest żadna rozpacz. 

Trać co dzień, jakbyś uczył się rzemiosła: 
zgub klucze, pozwól niech ci czas ucieka. 
Sztuka tracenia potrafi być prosta. 

Ćwicz tak, by suma straconego rosła: 
pejzaży, imion i miejsc, w które jechać 
nie zdążysz. Przecież to jest żadna rozpacz. 

Zgubić zegarek, co po matce został, 
sprzedać dom, skoro już nikt w nim nie czeka. 
Sztuka tracenia potrafi być prosta. 

Stracić dwa miasta, cóż to jest przy włościach 
o wiele większych. Lecz stracona rzeka 
albo kontynent to też żadna rozpacz. 

Że cię nie stracę (choć twój głos i postać 
tak bardzo kocham), też nie chcę przyrzekać. 
Sztuka tracenia potrafi być prosta, 
choć tak wygląda (no, napisz to!) rozpacz. 
— Elizabeth Bishop "Jedyna sztuka"
Reposted byschattenreich schattenreich
tereska
0002 9e9d 390
Reposted bytynyIulia tynyIulia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl